Navigacija: Naslovnica / O gospodarstvu / O gospodarstvu

O gospodarstvu

Grad Zaprešić nalazi se u blizini hrvatske Metropole, ima odličan geoprometni položaj, nalazi se na cestovnim i željezničkim pravcima prema zapadnoj i srednjoj Europi, ima povoljne prirodne uvjete i rastući broj stanovnika što sve zajedno čini bitne odrednice za razvoj gospodarstva. U gospodarskoj strukturi Grada s oko 24.000 stanovnika prevladava djelatnost trgovine i ugostiteljstva, a slijedi industrijska proizvodnja, obrtništvo, te financijske usluge i turizam. Gospodarski subjekti bilježe povećanje obujma poslovanja, a sve značajnije mjesto zauzimaju poduzetnici, mala i srednja poduzeća koji svojim ulaganjima u nove poslovne i gospodarske objekte, te otvaranjima novih radnih mjesta potpomažu i značajno pridonose razvoju gospodarstva. Udruženje obrtnika Zaprešić okuplja oko 1260 obrtnika s područja zaprešićkog kraja, od čega preko 800 s područja Grada. Ono zastupa njihove interese i ujedno je organizator međunarodnog Sajma gospodarstva u Zaprešiću.
Poljoprivredne površine grada Zaprešića čini 3.040 ha, i to: 1.702 ha oranice, 60 ha voćnjaci, 103 ha vinogradi, 1.943 ha livade i 132 ha pašnjaci.
Zone poljoprivredne proizvodnje protežu se uz područja rijeke Save na jugu i rijeke Krapine na istoku u ravničarskom dijelu gdje su većinom oranice i livade. U području Šibica je vodo-zaštitno područje, te nije dozvoljena intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Nadalje, na sjeveru se nalaze mjesta Pojatno, Kupljenovo i Kupljenski Hruševac koja su omeđena rijekom Krapinom na istoku i pitomim brežuljcima na zapadu na kojima se nalaze voćnjaci i vinogradi, gdje dolazi do izražaja rascjepkanost poljoprivrednih površina u privatnom vlasništvu.

Grad Zaprešić budućnost vidi u razvoju malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnji zdrave hrane, turizma, te obrazovanja i znanosti koji su bitan segment za razvoj gospodarstva.