Navigacija: Naslovnica / Ustroj - Statut / Političko ustrojstvo

Političko ustrojstvo

U suvremenoj Hrvatskoj Zaprešić je dobio status grada 30. studenog 1995. godine. Grad ima grb i zastavu. Grb Grada je plavi štit s dijagonalno inverznim bijelim (srebrnim) križem. Zastava Grada pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je žute (zlatne) boje. U sredini zastave je grb Grada.

grb Zaprešića zastava Zaprešića

Dan Grada je 16. listopada, te se na taj dan dodjeljuju javna priznanja.
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi grad Zaprešić samostalan je u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga.
Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.