Navigacija: Naslovnica / Ustroj - Statut / Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Sastav Gradskog vijeća 2013.-2017. godine:

1.

Drago Bago

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

Predsjednik

2.

Josip Brajdić

SDP-HSU-HSLS

Potpredsjednik

3.

Mate Barun

Hrast

Potpredsjednik

4.        Dario Baća          Glas Zaprešića-Nezavisna lista  

5.

Denis Begić

SDP-HSU-HSLS

 

6.

Stjepan Đurinski

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

7.

Marko Gabud

SDP-HSU-HSLS

 

8.

Milivoj Iveković

SDP-HSU-HSLS

 

9.

Maja Jenei

SDP-HSU-HSLS

 

10.

Mario Jurič

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

11.

Hrvoje Krznar

Glas Zaprešića-Nezavisna lista

 

12.

Dražen Lacić

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

13.

Đurđica Novosel

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

14.    Nataša Petković           Glas Zaprešića-Nezavisna lista  

15.

Ljiljana Popovački Račić

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

16.

Mario Posavac

Glas Zaprešića-Nezavisna lista

 

17.

Viktor Romančuk

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

18.

Danijel Saić

SDP-HSU-HSLS

 

19.

Krešo Slatković

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

20.

Tomislav Štivojević

Hrast

 

21.

Smiljan Tomašević

HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-ZS-DSU

 

Poslovničku Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića možete preuzeti ovdje.
Pročišćeni tekst Poslovnika preuzmite ovdje.