Navigacija: Naslovnica / Servisne informacije / Komunalne djelatnosti

Komunalne djelatnosti

ZAPREŠIĆ d.o.o. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Pavla Lončara 2, 10290 Zaprešić

Susnivači su grad Zaprešić u većinskom udjelu i okolne općine.

Telefoni:
ZAJEDNIČKE SLUŽBE 01/ 3310 315, 01/ 3310 398, 01/ 3310 789
TELEFAKS 01/ 3310 524

SLUŽBA OPSKRBE VODOM I ODVODNJA (očitanje vodomjera i prijava kvarova),
Trg žrtava fašizma 8. 01/ 3310 381, 01/ 3310 429
TELEFAKS 01/ 3310 356

DEŽURNA SLUŽBA (15-07h) 01/ 3310 170

SLUŽBA OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI (čistoća i odvoz smeća),
Maršala Tita 10. 01/ 3310 178

SLUŽBA GROBLJA (Novo groblje Zaprešić, prodaja pogrebne opreme i pogrebne usluge)
01/ 3310 526


GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. ZAGREB, PODRUČNA SLUŽBA ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 8, 10290 Zaprešić
Tel: 01/ 3310 224
E-mail: zapresic@gskg.hr
Web: www.gskg.hr

Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Zagreb, Savska cesta 1 je upravitelj koji upravlja ukupno sa preko 155.000 stanova, od čega je upravitelj u gradu Zaprešiću i upravlja sa svim stambenim zgradama i tržnicom, osim stubišta u Ulici Ljudevita Gaja 8. i Trgu mladosti broj 5.

Pod upravljanjem se podrazumijeva:
  1. Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u što ulazi održavanje temelja zgrade, nosivih zidova, međukatne konstrukcije, sve vrste krovova, balkona, lođa, pročelja, dimnjaka, ventilacija, zajedničkih prostorija, stubišta, spremišta, podruma, kotlovnica i toplinskih stanica, te sve vrsta instalacija (vodovodna instalacija, odvodna instalacija, zajednička elektroinstalacija stubišna rasvjeta, portafonska instalacija i uređaji, antenski sustavi, telefonske instalacije, instalacije centralnog grijanja sa pripadajućim radijatorskim ventilima i prigušnicama, plinske instalacije i gromobranske instalacije).
  2. Deratizacija i dezinsekcija zgrada i stanova.
  3. Osiguranje zgrada i stanova od požara, odgovornosti, izljeva vode, oluje, tuče, bujica i eksplozija svih vrsta, pada letjelica itd, ali ne i štete od potresa. Isto tako nisu osigurane osobne stvari u stanovima i stakla.
  4. Osigurane sredstava kod banaka za kreditiranje velikih (nužnih) popravaka na zgradama sa rokom otplate do 5 godina.
  5. GSKG se bavi i etažiranjem zgrada radi upisa zgrada i stanova u zemljišne knjige.
  6. Osiguranje naplate ugovorene pričuve i redovno utuženje dužnika putem sudova i zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima državne vlasti.
  7. Izrada elaborata i troškovnika za veće radove (iznad 15.000,00 kuna) uz provođenje odgovarajućih natječaja, a u dogovoru sa predstavnicima suvlasnika.
  8. Cjelodnevno dežurstvo (24 sata) u svrhu otklanjanja hitnih popravaka na zgradama.