Navigacija: Naslovnica / O Zaprešiću / Statistički podaci

Statistički podaci

 Popis stanovništva iz 2011. godinePodaci prema Popisu stanovništva iz 2001. godine

Zaprešićki kraj obuhvaća 251,8 km2na kojem živi 23.125 stanovnika. Istodobno grad Zaprešić s 432.1 stanovnika na četvorni kilometar najgušće je naseljeno područje Zagrebačke županije. Prosječna starost stanovništva je 36,8 godine, pa Zaprešić pripada u malobrojnu skupinu gradova i općina Zagrebačke županije koji imaju mlado stanovništvo.

Grad Zaprešić imao je najmanje stanovnika koji su se isključivo bavili poljoprivredom (141). Na njegovu području 2001. godine bilo je 7273 kućanstava, od kojih je čak 4048 kućanstava bilo bez zemlje, većina ostalih (2636) imala je do 1 ha, a tek je 38 obitelji imalo posjede iz najviše kategorije u ovom području (5 do 8 ha).

Podatak o 7057 stanova, ukupne površine 527.964 m2, uglavnom s potrebnim pomoćnim prostorijama i instalacijama, u kojima je živjelo 22.716 osoba u 7231 kućanstvu pobliže oslikava standard zaprešićkog stanovništva.

Prema narodnosti Hrvata je bilo 22.006 ili 91,1%, a od ostalih najviše je bilo Srba 255 ili 1,1%, Bošnjaka 124 ili 0,5% i Albanaca 106 ili 0,4%. Hrvatski jezik je kao svoj materinji jezik iskazalo 22.708 ili 98,2% Zaprešićana.

STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, POPIS 2001 – GRAD ZAPREŠIĆ
UKUPNO 23. 125

SPOL-ukupno sv.

23.125
m

11.061
ž

12.064
S

T

A

R

O

S

T
SPOL sv. m ž
0 – 4 1.262 660 602
5 - 9 1.232 608 624
10 - 14 1.504 778 726
15 - 19 1.762 889 873
20 - 24 1.906 992 914
25 - 29 1.624 800 824
30 - 34 1.534 754 780
35 - 39 1.579 726 853
40 - 44 1.965 862 1.103
45 - 49 2.214 1.023 1.191
50 - 54 1.851 933 918
55 - 59 1.236 616 620
60 - 64 1.033 503 530
65 - 69 921 378 543
70 - 74 663 276 387
75 - 79 429 128 301
80 - 84 169 41 128
85 - 89 100 30 70
90 - 94 20 5 15
95 i više 3 1 2
Nepoznato 118 58 60STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA SPOLU I ZAVRŠENOJ ŠKOLI, POPIS 2001 – GRAD ZAPREŠIĆ

UKUPNO sv.

19.127


m

9.015
ž

10.112
SPOL sv. m ž
Bez škole 213 35 178
1-3 razreda osnovne škole 738 233 505
4-7 razreda osnovne škole 1.194 348 846
osnovna škola 3.568 1.364 2.204

S
R
E
D
NJ
E

Š
K
O
L
E
svega 10.934 5.809 5.125
škole za zanimanje u trajanju od 1-3 godine i škole za KV i VKV radnike 6.018 3.849 2.169
škole za zanimanje u trajanju od 4 i više godine 3.797 1.545 2.252
gimnazija 1.119 415 704
viša škola I.,(VI.) stupanj fakulteta i stručni studij 887 452 435
fakulteti, umjetničke akademije i sveučilišni studij 1.403 670 733
magisterij 63 31 32
doktorat 37 28 9
nepoznato 90 45 45